image_sky

visjon

Fremtidsrettet

Fleksibel

Miljøvennlig

Kundens behov

misjon

Ansattes forsvarlig arbeidsmiljø.

Kundens behov for forsvarlig arbeidsmiljø.

Bedriftens behov for forsvarlig arbeidsmiljø.

Sikrer en avtalt leveranse innen en forsvarlig økonomisk ramme.

Ivaretar gjeldende offentlige lover og forskrifter.

Ansatte opplært i NS INSTA 800 fra 2001.

Kvalitetssystemet er bygget på NS ISO 9002.

Totalkvalitet

Kvalitet skal møte eller overgå  våre kunders forventninger.

Målet for kvalitet til 100%.

Kvalitet gjennom kundenes tilfredshet.

Kvalitet oppnås ved å forebygge feil og gjennom konkrete forbedringsprosjekter.

Lederens engasjement må styre prosessen.